Search Hashtag & User

#gaud Instagram Story & Photos & Videos

gaud - 2.6k posts

Latest #gaud Posts

 • سنگ ها و رنگ ها می توانند به زندگی ما رنگ تازه ای بدهند تا حدی که روان شناسان از روی انتخاب طیف رنگی افراد می توانند از ساختار ذهنی آنگاه آگاه شوند. سنگ ها و رنگ آنها همواره یکی از مواردی بوده که نظر همه به ویژه خانم ها را به خودش جلب کرده
 • سنگ ها و رنگ ها می توانند به زندگی ما رنگ تازه ای بدهند تا حدی که روان شناسان از روی انتخاب طیف رنگی افراد می توانند از ساختار ذهنی آنگاه آگاه شوند. سنگ ها و رنگ آنها همواره یکی از مواردی بوده که نظر همه به ویژه خانم ها را به خودش جلب کرده
 •  64  4 19 January, 2019
 • قرمز: آرزوهای بسیار، شور و شوق زندگی، قدرت و اراده بسیار
  کیا رنگ‌قرمز دوست دارن تگشون کنین🤩👇❤❤
 • قرمز: آرزوهای بسیار، شور و شوق زندگی، قدرت و اراده بسیار
کیا رنگ‌قرمز دوست دارن تگشون کنین🤩👇❤❤
 •  89  3 19 January, 2019
 • یونانیان و رومی ها در ساخت انگشترهای زینتی، بیش از دیگر تمدن ها دقت و ظریف کاری به خرج داده اند. بین سال های 31 تا 449 قبل از میلاد، در روم باستان، شهروندان، فقط از انگشترهای آهنی استفاده می کردند. استفاده از انگشتر، برای برده ها ممنوع بود
 • یونانیان و رومی ها در ساخت انگشترهای زینتی، بیش از دیگر تمدن ها دقت و ظریف کاری به خرج داده اند. بین سال های 31 تا 449 قبل از میلاد، در روم باستان، شهروندان، فقط از انگشترهای آهنی استفاده می کردند. استفاده از انگشتر، برای برده ها ممنوع بود
 •  74  2 19 January, 2019
 • #Gaud Ravibhushan
 • #Gaud Ravibhushan
 •  11  0 18 January, 2019
 • The Gaudi architecture in Barcelona is beautiful 🇪🇸
 • The Gaudi architecture in Barcelona is beautiful 🇪🇸
 •  26  2 12 January, 2019
 • #inspiration @artsytecture
  Casa Batlló.
  Designed by Antoni Gaudi
  Located in Barcelona, Spain📍🇪🇸
 • #inspiration @artsytecture 
Casa Batlló.
Designed by Antoni Gaudi 
Located in Barcelona, Spain📍🇪🇸
 •  29  3 10 January, 2019
 • 🍌🍑🍓🍅🌶️🥓🥩🍫🥖
 • 🍌🍑🍓🍅🌶️🥓🥩🍫🥖
 •  17  4 7 January, 2019
 •  17  1 7 January, 2019
 •  32  3 7 January, 2019
 • Niente di particolare : io ed un Tampax gigante. 🗼
 • Niente di particolare : io ed un Tampax gigante. 🗼
 •  14  1 7 January, 2019