Search Hashtag & User

#Müslüman Instagram Story & Photos & Videos

Müslüman - 779.3k posts

Latest #Müslüman Posts

 • 🙋GÜN DOĞDU
  19.01.2019
  Euzubillahímineşşeytánirracím
  Bismlláhirrahmánirrahím
  🌿De ki ; Ey kendi aleyhlerine haddi aşmış kullarım, Allah-ın rahmetinden ümit kesmeyin ! Çünkü Allah bütün günahları bağışlar. Şüphesiz ki O" çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.
  🙋Zümer suresi: 53.ayet

  Tefsiri:
  Bu âyet, Allah’ın rahmet ve affının asla ümitsizliğe izin vermeyecek derecede geniş olduğunu en açık bir şekilde ortaya koyan ilâhî müjde olarak değerlendirilir.
  🌿Allah’ın iradesini sınırlayacak hiçbir güç bulunmadığı için O’nun bağışlama yetkisine belli şartlarla sahip olduğu gibi bir görüş de ileri sürülemez.  Bununla birlikte âyetin “Allah bütün günahları bağışlar” meâlindekibölümünü, O’nun bir taahhüdü olarak anlayıp, inanan inanmayan, tövbe eden etmeyen, kendisine yönelen yönelmeyen herkesi bağışlayacağını düşünmek, kaçınılmaz olarak dinî ve ahlâkî gevşekliğe hatta anarşiye yol açar. Öte yandan kural olarak 🌿Kur’an’ın bir âyetini bütününden kopararak tek başına değerlendirmek ciddi yanlışlar doğurabilir. Nitekim bu âyette “Allah bütün günahları bağışlar” buyurulurken, Nisâ sûresinin 48 ve 116. âyetlerinde aynı ifadelerle, 🌿“Allah kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz; bundan başkasını dilediği kimse hakkında bağışlar” buyurulmuştur. Görüldüğü üzere burada Allah’a ortak koşanların bağışlanmayacağı açıkça belirtildiği gibi bunların dışında kalanları bağışlaması da mutlak olarak ifade edilmeyip 🌿Allah’ın dilemesi şartına bağlanmıştır. Yanlış anlama ihtimalini önlemek düşüncesiyle konumuz olan âyetin meâlinde bu şartı (dilerse) şeklinde göstermeyi yararlı gördük. Esasen bir sonraki âyet de Allah’ın affına lâyık olabilmek için her şeyden önce O’na yönelip teslim olmak gerektiğine işaret etmektedir. Bununla birlikte Ehl-i sünnet âlimleri, affın tövbe şartına bağlı olmadığını belirtmişler; bu şartı ileri sürenlerin keyfî olarak âyetin kapsamını daralttıklarını savunmuşlardır (bk. Şevkânî, IV, 538; Allah’ın affının kapsamı konusundaki değişik görüş ve yorumlar hakkında bilgi için bk. Nisâ 4/48). Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 4 Sayfa: 627-628

  #2g1duam #sabah #Allahuekber #islamipost #islamhuzurdur #müslüman #hırıstiyan #yahudi
 • 🙋GÜN DOĞDU
19.01.2019
Euzubillahímineşşeytánirracím
Bismlláhirrahmánirrahím
🌿De ki ; Ey kendi aleyhlerine haddi aşmış kullarım, Allah-ın rahmetinden ümit kesmeyin ! Çünkü Allah bütün günahları bağışlar. Şüphesiz ki O" çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.
🙋Zümer suresi: 53.ayet

Tefsiri: 
Bu âyet, Allah’ın rahmet ve affının asla ümitsizliğe izin vermeyecek derecede geniş olduğunu en açık bir şekilde ortaya koyan ilâhî müjde olarak değerlendirilir.
🌿Allah’ın iradesini sınırlayacak hiçbir güç bulunmadığı için O’nun bağışlama yetkisine belli şartlarla sahip olduğu gibi bir görüş de ileri sürülemez.  Bununla birlikte âyetin “Allah bütün günahları bağışlar” meâlindekibölümünü, O’nun bir taahhüdü olarak anlayıp, inanan inanmayan, tövbe eden etmeyen, kendisine yönelen yönelmeyen herkesi bağışlayacağını düşünmek, kaçınılmaz olarak dinî ve ahlâkî gevşekliğe hatta anarşiye yol açar. Öte yandan kural olarak 🌿Kur’an’ın bir âyetini bütününden kopararak tek başına değerlendirmek ciddi yanlışlar doğurabilir. Nitekim bu âyette “Allah bütün günahları bağışlar” buyurulurken, Nisâ sûresinin 48 ve 116. âyetlerinde aynı ifadelerle, 🌿“Allah kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz; bundan başkasını dilediği kimse hakkında bağışlar” buyurulmuştur. Görüldüğü üzere burada Allah’a ortak koşanların bağışlanmayacağı açıkça belirtildiği gibi bunların dışında kalanları bağışlaması da mutlak olarak ifade edilmeyip 🌿Allah’ın dilemesi şartına bağlanmıştır. Yanlış anlama ihtimalini önlemek düşüncesiyle konumuz olan âyetin meâlinde bu şartı (dilerse) şeklinde göstermeyi yararlı gördük. Esasen bir sonraki âyet de Allah’ın affına lâyık olabilmek için her şeyden önce O’na yönelip teslim olmak gerektiğine işaret etmektedir. Bununla birlikte Ehl-i sünnet âlimleri, affın tövbe şartına bağlı olmadığını belirtmişler; bu şartı ileri sürenlerin keyfî olarak âyetin kapsamını daralttıklarını savunmuşlardır (bk. Şevkânî, IV, 538; Allah’ın affının kapsamı konusundaki değişik görüş ve yorumlar hakkında bilgi için bk. Nisâ 4/48). Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 4 Sayfa: 627-628

#2g1duam #sabah #Allahuekber #islamipost #islamhuzurdur #müslüman #hırıstiyan #yahudi
 •  3  0 28 minutes ago
 • Dikkat edelim kıymetli kardeşlerim.
 • Dikkat edelim kıymetli kardeşlerim.
 •  69  6 36 minutes ago
 • 👍🏻
 • 👍🏻
 •  66  6 39 minutes ago